...

พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ.2440 เล่ม 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • ย้อนกลับ
  • พระราชหัตถเลขาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป พ.ศ.2440 เล่ม 1 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(จำนวนผู้เข้าชม 275 ครั้ง)