...

โคลงนิราศกรมหมื่นเดชอิศร เสด็จไปทับเวียงจันทร์
  • ย้อนกลับ
  • โคลงนิราศกรมหมื่นเดชอิศร เสด็จไปทับเวียงจันทร์

(จำนวนผู้เข้าชม 341 ครั้ง)