...

โคลงโลกนิติ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
  • ย้อนกลับ
  • โคลงโลกนิติ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

(จำนวนผู้เข้าชม 294 ครั้ง)