...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมยุคใหม่ สร้างนิสัยรักการอ่าน” ณ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พร้อมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ แนะนำบุคลากรและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง เกมตาดีได้ ตาร้ายเสีย (เรียงสีลูกบอลตามภาพปริศนา) กิจกรรมศิลปินน้อย ร้อยเรื่องราว (ประดิษฐ์กระดาษพูดได้) กิจกรรมวิชาการเสริมสร้างความรู้กับการใช้งานห้องสมุด และเกมจับคู่ – หมวดไหนใช่เลย กิจกรรมทดสอบสมองป้องกันอัลไซเมอร์ กิจกรรมเปิดโลกนักอ่านกับอ่านแล้วดี มีบอกต่อ และเกมบิงโก รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครูและนักเรียน) จำนวน ๒๐๐ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 839 ครั้ง)