...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๔ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๔๖๔ ครั้งที่ ๑ ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมยุคใหม่ สร้างนิสัยรักการอ่าน” ณ โรงเรียนบ้านคลองลุ ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ แนะนำบุคลากรและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตรัง กิจกรรมเล่านิทาน เกมตาดีได้ ตาร้ายเสีย (เรียงสีลูกบอลตามภาพปริศนา) กิจกรรมศิลปินน้อย ร้อยเรื่องราว (การประดิษฐ์กระดาษพูดได้) กิจกรรมวิชาการเสริมสร้างความรู้กับการใช้งานห้องสมุด และเกมจับคู่ – หมวดไหนใช่เลย กิจกรรมเปิดโลกนักอ่านกับอ่านแล้วดี มีบอกต่อ และเกมบิงโก รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครูและนักเรียน) จำนวน ๑๕๔ คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙

(จำนวนผู้เข้าชม 915 ครั้ง)