...

โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ครั้งที่ ๑
โครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ครั้งที่ ๑
 
ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
 
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

(จำนวนผู้เข้าชม 556 ครั้ง)