...

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประำจำปี 2556

    โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ  จัดกิจกรรม "อบรมความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและวิธีการดูแลเอกสารโบราณ" 
 
ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556  ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ถนนหนองยวน  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


(จำนวนผู้เข้าชม 332 ครั้ง)