พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
องค์ความรู้ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ
เรื่อง พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
โดย นายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 180 ครั้ง)