กฐินกถา
กฐินกถา.  พระนคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2493.
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง)