หนังสือน่าอ่าน : มหัศจรรย์พญานาค เทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา
“นาค” เอกลักษณ์ประจำชาติไทย ประเภทสัตว์ในตำนาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ประเภทสัตว์ในตำนาน เป็นการประกาศในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยเหตุผลเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติ ซึ่ง “นาค” เป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนไทย เกี่ยวข้องกับเทวตำนานของไทย และเป็นสัตว์ที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อ ความคิดของคน และยังเชื่อกันว่านาคเป็นผู้พิทักษ์รักษาพุทธศาสนา จะเห็นนาคตามบันได ช่อฟ้าใบระกาตามวัดต่างๆ
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย #รัก ณ ประเทศไทย
จัดทำโดย
นางอุษา ลีลามโนธรรม
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน

(จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง)