ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 2 เรื่อง “วัตถุประสงค์ของการลอยกระทง”
ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอน 2 เรื่อง “วัตถุประสงค์ของการลอยกระทง”หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ขอนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทง จากหนังสือเรื่อง "ประเพณีลอยกระทง" โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในหัวข้อที่ 2 เรื่องวัตถุประสงค์การลอยกระทง
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 929 ครั้ง)