แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ วัดพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ วัดพระเพลิง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง)