กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 เมษายน 2565 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วัดธรรมจักรเสมาราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง)