กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565
วันที่ 2 เมษายน 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)