กิจกรรมจิตอาสาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วันที่ 24 มีนาคม 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564 นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จำนวน 32 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการ โดยทำความสะอาดภายในห้องบริการ และจัดเก็บหนังสือ วารสาร

(จำนวนผู้เข้าชม 545 ครั้ง)