จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมในโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมในโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2564 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมาเป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม นาคพัฒนา ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 488 ครั้ง)