คณะเจ้าหน้าที่ สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าเยี่ยมชม วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564

(จำนวนผู้เข้าชม 500 ครั้ง)