ประกาศงดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ในวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

(จำนวนผู้เข้าชม 153 ครั้ง)