ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 13

โครงการเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียนเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหนังสือ (การซ่อมแซมหนังสือ และการอนุรักษ์หนังสือหายาก)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 12

ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการปฎิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน ของ กอ.รมน. จังหวัดนครราชสีมา ปี 2563

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 16

คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 17

กิจกรรม Big Cleaning Day

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 11

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 17

กิจกรรม “รำลึกถึงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คนดีของแผ่นดิน”

อ่านต่อ >>

for w3c

องค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา : คัมภีร์ใบลาน : หลักฐานยืนยัน “ท้าวสุรนารี”
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา : กากะเยีย : อุปกรณ์สำหรับรองรับคัมภีร์ใบลาน
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา สาระสมุดไทย : เหตุใดจึ่งห้ามสตรีหนุนแขนขวา
รายละเอียดเพิ่มเติม >
ภาพประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้เข้าชม 24
ภาพประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้เข้าชม 16

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)