...

ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการด้านการจัดหมวดหมู่และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง)