...

นิทรรศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
นิทรรศการออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์”

 

ขอเชิญชม 

นิทรรศการออนไลน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

“สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์”


https://virtual-ex.web.app/

ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ผ่านทาง facebook หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช https://www.facebook.com/narama9 และที่ เว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/narama9

 

โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

 

(จำนวนผู้เข้าชม 637 ครั้ง)