...

งานแถลงข่าวการอนุรักษ์และการวิจัยหาสายพันธุ์ของวาฬอำแพง

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เข้าร่วมงานแถลงข่าวการอนุรักษ์และการวิจัยหาสายพันธุ์ของวาฬอำแพง จัดโดยกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

 

(จำนวนผู้เข้าชม 1008 ครั้ง)