...

๑ คน ๑ ภาพพระราชกรณียกิจ
เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม
กิจกรรมที่ ๒
๑ คน ๑ ภาพพระราชกรณียกิจ

(จำนวนผู้เข้าชม 869 ครั้ง)