...

ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม กิจกรรมที่ ๑ ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙

(จำนวนผู้เข้าชม 499 ครั้ง)