...

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยการเก็บขยะ กำจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณรอบสระน้ำหน้าพระราชลัญจกร หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

(จำนวนผู้เข้าชม 362 ครั้ง)