...

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

หนังสือพระราชพิธีฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในศุภวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549  เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพงานพระราชพิธีในคราวนั้น โดยพิมพ์สี่สีสวยงาม 1 ชุดประกอบไปด้วยหนังสือ 2 เล่ม บรรจุในกล่องสวยงาม จำหน่ายชุดละ 600 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทูมธานี โทร 02-9027940

(จำนวนผู้เข้าชม 1726 ครั้ง)