...

จดหมายเหตุเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • ย้อนกลับ
  • จดหมายเหตุเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนังสือจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 เป็นหนังสือที่รวบรวมและเรียบเรียง ภาพ เอกสาร และเหตุการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อการเฉลิมฉลองเหตุการสำคัญในครั้งนั้น จัดพิมพ์สี่สีสวยงาม 1 ชุดประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม บรรจุในกล่องสวยงาม จำหน่ายราคาชุดละ 1,750 บาท 

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทูมธานี โทร 02-9027940

(จำนวนผู้เข้าชม 587 ครั้ง)