...

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประชุมหารือการก่อสร้างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแห่งใหม่และเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นาย ทินกร น้อยตำแย นักจดหมายเหตุชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ที่ปรึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รองศาสตราจารย์คุณหญิง วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ประชุมหารือการก่อสร้างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแห่งใหม่ และเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 530 ครั้ง)