...

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่พระราชประวัติ พระกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติบำเพ้ยด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพรปรีชาสามารถ เพื่อพระราชทานความผาสุกร่มเย็นแก่พสกนิกรทั่วประเทศ เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-9027940 , 02-9027940

(จำนวนผู้เข้าชม 716 ครั้ง)