...

ตราประทับงาช้าง
องค์ความรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เรื่อง "ตราประทับงาช้าง" ตราประจำเมืองในจังหวัดน่าน
การผลิตสื่อเพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
จัดทำโดย นางสาวจอมขวัญ เจี้ยมกลิ่น
นิสิตฝึกสหกิจ คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(จำนวนผู้เข้าชม 219 ครั้ง)