...

บรรยากาศตลาดเช้าเมืองน่าน จากนิราศเมืองหลวงพระบาง
บรรยากาศตลาดเช้าเมืองน่าน จากนิราศเมืองหลวงพระบาง
สินค้าขายรายตลาดดูดาษดื่น
พรรณพื้นผักไห่แลไคลหิน
ทั้งกล้วยส้มชมผลจะยลยิน
เหมือนไม้ถิ่นทางไปที่ได้ดู
เนื้อสัตว์ป่าบรรดามีที่หาได้
อีกเป็ดไก่ปูปลาบ้างค้าหมู
หอยโข่งต้มหอยขมปนระคนปู
อึ่งอ่างหนูเขียดนาแลปลาซิว
ปลาแห้งสดกดกาแลปลาดุก
ทั้งปลาอุกอ้ายเบี้ยวบัวตัวจิ๋วจ๋ว
ดูผอมหมดอดแกนตัวแกร็นกริว
ช่างเต็มกิ่วเกนปลาน่าระคาย
แต่เนื้อโคกระบือเป็นถือขาด
ใครพิฆาตฆ่าริบเอาฉิบหาย
ว่าเป็นสัตว์พิพัฒน์ผลคนหญิงชาย
ไม่ทำลายล้างผลาญให้ลาญชนม์
ที่มา : นิราศเมืองหลวงพระบาง แต่งโดยนายร้อยเอกหลวงทวยหาญรักษา (เพิ่ม) เมื่อปีร.ศ. ๑๐๔ (พ.ศ.๒๔๒๘) ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ขณะเป็นจมื่นไวยวรนารถเป็นแม่ทัพใหญ่ยกทัพไทยไปปราบฮ่อที่เมืองหลวงพระบาง

(จำนวนผู้เข้าชม 458 ครั้ง)