...

สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ สาขาน่าน จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563
        วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน และสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ สาขาน่าน   จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2563   โดยมีกิจกรรมถวายสักการะและขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน และจัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบและภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease 2019) หรือ COVID-19

(จำนวนผู้เข้าชม 855 ครั้ง)