...

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสุข สนุกกับงานศิลป์ เรื่อง "การสร้างสรรค์รูปร่าง-รูปทรงของตัวอักษร" โดยนายสมยศ พูนพนัง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน ณ ห้องอ่านสร้างสุข หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง)