...

ขอเชิญร่วมงาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร
ขอเชิญร่วมงาน ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร
ชมนิทรรศการ “ผลงาน ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร”
นิทรรศการ “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” ร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ
ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
สินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก และหนังสือกรมศิลปากร ลดราคาพิเศษ
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้โดย สแกน Qr Code 
หรือที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา

(จำนวนผู้เข้าชม 419 ครั้ง)