...

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บ้านไสสัก ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 258 ครั้ง)