...

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ร่วมแต่งกายชุดสีขาว สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี ๒๕๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง)