...

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 79 จดหมายเหตุวันวลิต
  • ย้อนกลับ
  • ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 79 จดหมายเหตุวันวลิต

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 79 จดหมายเหตุวันวลิต. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515

          ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 79 จดหมายเหตุวันวลิต นี้ เนื้อเรื่องกล่าวถึงความเป็นไปตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และการจราจลซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดลงมาจนถึงพระองค์ไล (พระเจ้าปราสาททอง) ได้ราชสมบัติ

(จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง)