...
ประวัติวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
กรมศิลปากร.  ประวัติวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527.

         วัดธาตุ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ มีปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นวัดศูนย์กลางการศึกษาปริยัติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง)