...

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 75 (ปราบเงี้ยว ตอนที่ 1)
  • ย้อนกลับ
  • ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 75 (ปราบเงี้ยว ตอนที่ 1)

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 75 (ปราบเงี้ยว ตอนที่ 1). พระนคร : กรมศิลปากร, 2502.

        หนังสือเรื่องปราบเงี้ยวซึ่งตีพิมพ์ในเล่มนี้ เป็นจดหมายและโทรเลขจากผู้ที่ไปปราบปรามและเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติการอยู่ทางแถบเมืองแพร่และเมืองใกล้เคียงซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้

(จำนวนผู้เข้าชม 728 ครั้ง)