...

ประชุมกาพย์เห่เรือบริบูรณ์

ประชุมกาพย์เห่เรือบริบูรณ์.  พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472.

        ประชุมกาพย์เห่เรือบริบูรณ์เล่มนี้ ประกอบด้วยบทเห่เรือพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ บทเห่เรือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทเห่เรือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทเห่เรือพระนิพนธ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ และบทเห่เรือพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีอธิบายตำนานแห่เรือในเล่มด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 1564 ครั้ง)