...

หนังสือเทศน์ เรื่องที่ 10 เรื่องทาน ศีล ภาวนา บุญญกิริยาวัตถุ
  • ย้อนกลับ
  • หนังสือเทศน์ เรื่องที่ 10 เรื่องทาน ศีล ภาวนา บุญญกิริยาวัตถุ

หนังสือเทศน์ เรื่องที่ 10 เรื่องทาน ศีล ภาวนา บุญญกิริยาวัตถุ.  พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2473.

            หนังสือเทศน์เล่มนี้ เป็นธรรมคำสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า  พรรณนาเกี่ยวกับบุญญกิริยาวัตถุกถา  สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ สิ่งที่บุคคลควรบำเพ็ญ

(จำนวนผู้เข้าชม 647 ครั้ง)