...

ปฏิทิน 254 ปี พ.ศ. 2449- 2503

ปฏิทิน 254 ปี พ.ศ. 2449- 2503.  พระนคร : ม.ป.พ., 2475.

        หนังสือปฏิทิน 254 ปี เล่มนี้ ทำโดยย่อ ผู้ที่ต้องการดู วัน เดือน ปี และศักราช ทั้ง 4 อย่าง และขึ้นหรือแรมแบบโบราณ ว่าจะตรงกับวันที่เท่าใด เดือนอะไร ตามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ และปีที่เป็นอธิกมาศ อธิกวาร อธิกสุรทิน จะรู้ได้อย่างง่ายและสะดวก

(จำนวนผู้เข้าชม 457 ครั้ง)