...

ไปพะม่า

วิจิตรวาทการ, พล.ต. หลวง.  ไปพะม่า.  พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2495.

 

        เรื่องไปพะม่านี้ เป็นบันทึกของ พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ได้ไปศึกษาประเทศพม่า มีเนื้อหาด้านประวัติและวัฒนธรรมของพม่า ที่สำคัญ ๆ ต่าง ๆ

(จำนวนผู้เข้าชม 632 ครั้ง)