...

นิราศทวาราวดี และ บทละคอนเรื่องมณีพิไชย
  • ย้อนกลับ
  • นิราศทวาราวดี และ บทละคอนเรื่องมณีพิไชย

จักรปาณี (ฤกษ์), หลวง.  นิราศทวาราวดี และ บทละคอนเรื่องมณีพิไชย.  พระนคร : กรมศิลปากร, 2512.

       เรื่องนิราศทาวารวดี นี้ หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ กวีในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 เป็นผู้แต่ง เนื้อหาหัวข้อ นิราศร้างห่างไกลอาลัยสมร นอกจากนี้ในเล่มยังมีเนื้อหาบทละครเรื่องมณีพิไชย ตอนพราหมณ์ยอพระกลิ่นขอพระมณีพิไชยไปเป็นทาส พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อีกด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 1583 ครั้ง)