...

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช รับมอบเอกสารโบราณประเภทสมุดไทยขาว (บุดขาว) จากนายสุรินทร์ ทำทอง อยู่บ้านเลขที่ ๒๑/๑ หมู่ ๙ ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จำนวน ๕ เล่ม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

(จำนวนผู้เข้าชม 376 ครั้ง)