...

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(จำนวนผู้เข้าชม 530 ครั้ง)