...

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช จัดมุมหนังสือ Book Inspiration ตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

(จำนวนผู้เข้าชม 301 ครั้ง)