...

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสหมิตรบำรุง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(จำนวนผู้เข้าชม 825 ครั้ง)