...

ภาพกิจกรรมโครงการแบ่งปันความรู้ สู่ความเข้าใจ ในโอกาส 100 ปี กรมศิลปากร โดย สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
สำนักศิลปากรที่  14  นครศรีธรรมราช
จัดโครงการแบ่งปันความรู้  สู่ความเข้าใจ  ในโอกาส  100  ปี  กรมศิลปากร
ในวันที่  22  กรกฎาคม  2554
ณ  สวนศรีธรรมาโศกราชและโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  นครศรีธรรมราช  ประดิษฐานบนบุษบก
ณ  สวนศรีธรรมาโศกราช  เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิด 
นิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานในสำนักศิลปากรที่  14  นครศรีธรรมราช  
การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของสำนักช่างสิบหมู่  
การเสวนา  เรื่อง “ประวัติศาสตร์  โบราณคดีนครศรีธรรมราช"  
การแสดงโนราห์ตัวอ่อน  โดยคณะครูเพ็ญ  
และการแสดงโขน  เรื่อง "รามเกียรติ์  ชุด  ศึกอินทรชิต  ตอน  ศรนาคบาศ"  โดยสำนักการสังคีต  กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 939 ครั้ง)