...
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช รับสมัครน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม นิทานขนมไทย ฝึกปฏิบัติการทำขนมลูกชุบ ฟรี มีอาหารกลางวัน ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ๐-๗๕๓๔-๑๐๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง)